1. QUY ĐỊNH KHI ĐĂNG TIN TẠI DIỄN ĐÀN THẢO DƯỢC QUÝ
  + Nói Không Với Đăng Bài Trùng Nội Dung, Sai Chuyên Mục Đăng Tin
  + Khác Tiêu Đề Và 30% Nội Dung Tin Đăng
  + Không Trái Với Thuần Phong Mỹ Tục Và Quy Định Của Pháp Luật VN...
  BQT Sẽ Banned TV Và Xóa Tất cả bài viết mà không cần báo trước...

Recent Content by ptom4583

 1. ptom4583
 2. ptom4583
 3. ptom4583
 4. ptom4583
 5. ptom4583
 6. ptom4583
 7. ptom4583
 8. ptom4583
 9. ptom4583
 10. ptom4583
 11. ptom4583
 12. ptom4583
 13. ptom4583
 14. ptom4583
 15. ptom4583